Legal notice

Å o vietni pārvalda EWART WOODS Design. Visā vietnē termini "mēs", "mēs" un "mÅ«su" attiecas uz EWART WOODS dizainu. EWART WOODS Design piedāvā Å”o vietni, tostarp visu informāciju, rÄ«kus un pakalpojumus, kas Å”ajā vietnē ir pieejami jums, lietotājam, ar nosacÄ«jumu, ka jÅ«s piekrÄ«tat visiem Å”eit norādÄ«tajiem noteikumiem, nosacÄ«jumiem, politikām un paziņojumiem.

EWART WOODS Design strādā, domājot par savu klientu apmierinātÄ«bu, tāpēc, lÅ«dzu, ievērojiet Ŕīs vadlÄ«nijas, lai veiktu atgrieÅ”anu.

AtgrieÅ”anas pieprasÄ«jumu var iesniegt lÄ«dz 7 dienām pēc piegādes.

Sazinieties ar mums: 14 dienu laikā pēc piegādes

Nosūtiet preces atpakaļ: 30 dienu laikā pēc piegādes

Pieprasiet atcelÅ”anu: 24 stundu laikā pēc pirkuma

ĀTRĀKAI PIEGĀDE, LÅŖDZU, PIEVIENOT TĀLRUŅA NR. ĀTRĀS PIEGĀDES UZŅĒMUMIEM TAS NEPIECIEÅ AMS, LAI AR JUMS SAZINĀTIES.

ES pircēju aizsardzÄ«bas tiesÄ«bu akti nosaka, ka pārdevējam ir jāparāda pircējiem savs vārds, uzņēmuma adrese un PVN maksātāja numurs (ja piemērojams). Å o informāciju redzēs tikai tie pircēji, kuri ir iestatÄ«juÅ”i savu atraÅ”anās vietu uz kādu ES valsti.

Mēs izmantosim Å”o informāciju, lai sazinātos ar jums par pasÅ«tÄ«jumu. Tālruņa numurs ir paredzēts pārvadātājam piegādes laikā. Ja tajā ir iekļauts paplaÅ”inājums, tas tiks nodroÅ”ināts pārvadātājam.